מכרזי בניה חדשים בחצור הגלילית

מכרזי בניה חדשים בחצור הגלילית
06/02/2010 - 05:35מכרזים חדשים של מינהל מקרקעי ישראל בחצור הגלילית

בחצור הגלילית, משווק מחוז צפון במנהל ומשרד הבינוי והשיכון רכישת זכויות במכר של 44 מגרשים לבנייה עצמית בשכונת ה"אצבע" (שכונת בוסתן מזרח). שטח המגרשים נע בין 477 מ"ר ל- 645 מ"ר.

מחיר המינימום במכרז הינו 2,000 שקל למגרש (לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח).


המגרשים נכללים בתחום תוכנית ג/16101 ששטחה  167 דונם, על פיה
צפויה להיבנות שכונת מגורים בת 206 יחידות דיור ומבני ציבור כגון: מוסדות חינוך, תרבות, דת, מוסדות קהילתיים ומוסדות בריאות.


תנאי לקיום המכרז - מינימום 22 זוכים.

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא בתאריך 13.6.10 בשעה 12:00 בצהרים.